ORDFÖRANDE HAR ORDET

Att vara anhörig


Anhörig är en person som hjälper någon närstående som p g a sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara vardagen.
70% av allt vård- och omsorgsarbete utförs av anhöriga.

Pressen på anhöriga ökar med att antalet sjukhussängar minskar och att platser på olika boenden tas bort. Studier visar att yrkesverksamma anhörigvårdare tvingas gå ner i tid, sluta jobba eller pensionera sig tidigare än planerat för att sköta en närstående. Det handlar då om drygt 900.000 personer plus 400.000 icke yrkesverksamma. Majoriteten av dessa vill införa ekonomisk ersättning för anhörigvårdare. Detta kan ske genom anhöriganställning eller hemvårdsbidrag.

Helsingborgs stad har ”Anhörigcentrum”. Detta är dock ingen särskild plats utan benämning på verksamheter som består av anhörigträffar var 14 dag, anhörigvecka och anhörigdagar. Vill du veta mer så kontakta Helsingborgs kontaktcenter.
Jag anser att denna verksamhet bör kompletteras med en ”Anhörigförening”.
Helsingborg har ingen sådan förening för alla anhöriga eller närstående som vårdar någon. En gemensam ”Anhörigförening” ger en stark och självklar röst och medför då möjligheter till kvalitetshöjningar inom vård och omsorg.

 I de kommuner som redan har en anhörigförening får medlemmarna bl a
-   råd och stöd med utgångspunkt från sina rättigheter
-   telefonrådgivning
-   hjälp i kontakter med vårdgivare och beslutfattare
-   stöd vid vårdplanering (SIP)
Verksamheten finansieras med medlemsavgifter. Malmö Anhörigförening har idag 175:- i årsavgift.


Är du intresserad av att vara med och bilda en sådan förening så hör av dig till Birgitta Arhusiander på 0706-281393.

Björn Falkenström
Ordf SPF Seniorerna i Helsingborg