SPF Seniorerna RYDEBÄCK

Titta på vår hemsida klicka här

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 SPF Seniorerna Rydebäck                      

Antal medlemmar 367                                 

Plusgiro 431-635   

                                                                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                      

 

 

PROGRAM HÖSTEN 2018

 

Onsdag 5 september ¨Rydebäck- dåtid och nutid¨ Jenny Aspenberg kåserar kring vår hemorts historia.

 

Onsdag 3 Oktober ¨Ett skratt förlänger livet¨ Christer Glader talar om hur skratttet påverkar vår kropp och hälsa.

 

Onsdag 7 november Bodil Jönsson delger oss sina tankar kring tid och åldrande.

 

Onsdag 5 december Julbord.                 

 

Aktiviteter                                                                  

Bridge, Gymnastik, Biljard, Boule, Konst & Kultur, Operacafe,' Resor, utflykter, teate 

Ovanstående arrangemang anordnas i samarbete med Vuxenskolan.

 

Mer information lämnas på våra månadsmöten och på hemsidan.

Annonsering i Rydebäcksbladet en vecka före månadsmötet.

SPF har även en egen anslagstavla inne på träffpunkten och i affären.

 

 

Välkomna

 

 

 

 

 

              

 

                                       

 

 

Lokal: Församlingshemmet

Mötestid: klockan 14 – cirka 16

Hemsida:www.spfseniorerna.se

 

                                           

                                             

                                                                                                                                               

 

 

 KONTAKTER:

Ordförande Mats Nilsson

Svanögatan 1, 257 31 Rydebäck

min4607@gmail.com 042-223 223  0708-223 223

 

Vice ordf.webbmas Ann-Marie Lindeberg

ann-marie.lindeberg@telia.com 0768-066 134

 

Sekreterare Lisbeth Ek

eklisbeth@telia.com 076-843 8438

 

Kassör, Gymnastik Sven Petersson

sven.ylva petersson@cloud.com 0730-91 83 65

 

Medlemsansvarig Anders Wiksten

anders.wiksten@comhem.se 0739-63 88 11,

 

Rese- och teaterombud, Inger Larsson

ijlarsson@telia.com 0705-979842

 

Programombud Lars Eklund  lars-goran.eklund@comhem.se 0722-25 94 94

 

Bridge Jörgen Stein 042-22 11 79  

 

Bijard Gösta Johansson 0704-903743

 

Boule Kjell Fredriksson 042-222558

 

Konst och kultur Kerstin Brandt 042-221156