SPF Seniorerna Björka-Ödåkra

Titta på vår hemsida här

Bli medlem

_______________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Björka-Ödåkra

Bankgiro 850-6834                                                                

Plusgiro 70 72 20-0                                                               

Antal medlemmar 245                                                            

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                      

 

 Evenemang och aktivitetsinformation

 

Tisdagen den 7/8 Upptacktsträff med buss till glasriket i Småland

Pris 600 kr. Anmälan sker via Bankgiro eller Plusgiro Start vid Tjollenkl 8.00. för mer information besök vår hemsida eller kontakta någon i styrelsen.

 

Torsdagen den 13/9 Kåseri och Musikunderhållning med Olle Larsson.

 

Torsdagen den 11/10 Musikunderhållning med Schlagerkompaniet.

 

Torsdagen den 8/11 Underhållning med Senilteatern.

 

Torsdagen den 13/12  Åres julfest. Traditionsenligt julbord

sång och musik och besök av små lucior.Och kanske tomten kommer.

 

Mer information senare om tid o pris och fullständigt program

Obs! Förutom ovanstående kan intressantinformation förekomma!

Annonsering i HD. Under föreningar om alla arrangemang

studiebesök utfärder mm Söndagar före månadsmöte eller på vår hemsida

 

Övriga aktiviteter boule, canasta, matlagning herrar, mjukisgympa damer

studiecirklar,studiebesök, teater/revy.

 

Tag gärna med en vän till våra möten   Alla välkommna

 

 

 

Lokal: Fleninge Församlingshem

Västkustvägen 366  25477 Fleninge

Mötestid Klockan 14.00-17.00

Hemsida:www.bjorkaodakra.se

 

 

Kontakt

Ordförande Tommy Larsson tommy.larsson1946@hotmail.com   Mobil 070-7726376

 

Vice ordförande Britt-Marie Morfelt   042-20 49 62

 

Sekreterare Ann-Christine Andersson 042-20 48 42

 

Kassör Lars-Olle Pettersson   042-20 42 59

 

Annonsansvarig Lars-Olof Johansson 042- 932 68  

 

Ansv. för aktiviteter o.dyl Lennart Fredriksson 042-20 45 45

 

Resurs Margaretha Pettersson 042-20 48 02

 

Suppleant och Webbmaster Inga Thomasson 042-20 21 90

 

Reseplanerare Bo Dahlvid 042-13 97 96

 

Teaterombud May Malmquist 042-204549