SPF Seniorerna Kärnan

 Titta på vår hemsida här

Bli medlem

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Fredagscafè

SPF Kärnan

Kansli; Södergatan 10

Öppet Fredagar 10-12 Tel. 0708-48 75 57

FREDAGSCAFÉ öppet 10-12.

 E-post:spfkarnan@telia.com

Plusgiro:57 90 23-3 Antal medlemmar 940

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________                  

 

 

 

MÅNADSMÖTEN onsdagar

Anmälan till månadsmötena är bindande och sker på

tel 0709-45 44 75  eller per e-post till spfkarnan@gmail.com

 

22 augusti

Senilteatern gästar oss.

 

19 september

Mordutredningar – så gör man på riktigt. Före detta kriminalkommissarie Börje Sjöholm berättar om sina fall.

 

7 oktober (söndag)

Mingelträff med förtäring och musik på Träffpunkt Sköldenborg,

kl 16.00. Pris: 150 kr.

 

17 oktober

Norden Runt på 60 minuter. Siw Leijon sjunger och spelar.

 

21 november

Färjetur på Tycho Brahe med musikunderhållning. Förhandsanmälan och betalning senast 7 november. Pris: 250 kronor. Begränsat antal deltagare.

 

12 december

Sånger till advent och jul. Carolina Tholander (sopran) och Olof Tholander (piano)

 

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

OBS! Reservation för eventuella ändringar i programmet.

 

Vårt fredagscafé håller öppet klockan 10-12. Säsongsstart den

12 januari. Caféet sköts numera av ett lag på tio personer.

 

Torsdagsturor med Pernille sista veckan i månaden. För mer information se vår hemsida.

 

Övriga aktiviteter

Bowling, bridge, boule (både inne och ute), line dance, matlagning, promenader, sångkör, stick-café,studiecirklar och vattengympa.

 

Övrig information

Information om resor, utflykter samt teater- och konsertbesök meddelas på månadsmötena och på hemsidan. Facebook:SPF Seniorerna Kärnan Helsingborg

 

 

 

 

 

 Möteslokal: Pingstkyrkan Cafeterian

Gåsebäcksvägen 10

Mötestid:13.30-16.00

(om inget annat anges)

Hemsida:www.spfkarnan.se

 

                                                           

 

Kontakt
Ordförande:
Josefin Forsberg

tel: 0733-94 63 76 e-post: josefin104@msn.com

 

Sekreterare: Lars Teinvall

tel: 0723-360 884 e-post: lte@megabasen.com

 

Kassör: Hans Tenggren

tel: 070-591 30 63 e-post: hans.tenggren@telia.com