SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

SPF Seniorerna är en pigg och nyfiken organisation för seniorer.

SPF Seniorerna har idag cirka 270 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 820

föreningar runt om i landet.

 

Föreningarna är stommen i vår verksamhet och erbjuder ett rikt utbud av olika

aktiviteter som resor och motion, studiecirklar och föredrag, social samvaro och

mycket mer.

 

Att ha rätt försäkringsskydd är en trygghet som vi vill erbjuda alla medlemmar hos SPF Seniorerna. Behovet av trygghet är lika stort även om man inte längre är yrkesverksam.

Har därför tagit fram ett försäkringserbjudande som är anpassat till SPF Seniorernas medlemmar

 

SPF Seniorerna har inte bara social verksamhet. Det andra spåret är att bilda opinion och ta tag i förhållanden som berör oss äldre. Det gör vi till del via SPF SAM men även i Kommunala PensionärsRådet (KPR)tillsammans med andra pensionärsorganisationer. KPR är remissinstans under kommunstyrelsen och deltar i Vård – o Omsorgsförvaltningens olika projekt

 

Medlemskap i SPF Seniorerna söker du genom att kontakta någon av de

föreningar som finns med på denna hemsida.Se de olika föreningarna i menyrad 2.

 

Välkommen du också som medlem i SPF Seniorerna.

 

 

För information om att bli medlem i SPF Seniorerna kontakta någon av föreningarna som finns i menyrad 2 på hemsidans startsida. 

Klicka här.