Personlig kontaktinformation - Aktiviteter.

 

Kerstin Ericsson, kassör, medlemsansvarig, uppvaktningar, promenader, boule

k-ericsson@hotmail.com 042-22 79 57   070-479 57 51.

 

Lena Paulsson, värd. 042-711 56              

 

Britt Kristiansson, canasta. 042-22 76 18

 

Inga Lundgren, Qi-Gong. 042-22 72 51    

 

Hans Olsson, bowling. 042- 99 595.